Höjning av bostadstillägg och minimibelopp för äldre från 1 augusti 2022

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

pengar, lön

22 augusti 2022

Riksdagen har beslutat att bostadstillägget för personer över 65 år ska höjas och minimibeloppet som används för att fastställa avgifter enligt socialtjänstlagen ska höjas.

Bostadstillägget till pensionärer höjs med 300 kronor per månad för ensamstående och 150 kronor per månad för gifta/sambos. Bostadstillägget är ett skattefritt tillägg för de som har låg pension och beslutas och betalas ut av Pensionsmyndigheten.

De lagstadgade så kallade minimibeloppen höjs med motsvarande summor. Minimibeloppen används vid beräkning av avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen. 

Höjningen av minimibeloppen görs för att säkerställa att personer som har låga inkomster och betalar avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen ska få del av höjningen av bostadstillägget. De nya minimibeloppen omfattar alla personer över 65 år med insatser enligt socialtjänstlagen, inte bara pensionärer med bostadstillägg.

Denna ändring gäller från 1 augusti 2022.

Alla kommer inte att påverkas av ändringen då det beror på hur stort avgiftsutrymme du har i dagsläget. 

Nya avgiftsbeslut kommer att fattas för alla över 65 år som har beslut på insatser enligt socialtjänstlagen, och de kommer att skickas ut i september månad. Avgiftsbeslutet och fakturan i september (som ju avser augusti) visar om höjningen av minimibeloppet medfört någon förändring av just dina avgifter. 

Du hittar mer information angående bostadstillägg på denna sida: Bostadstillägg för pensionärer - Karlsborgs Kommun