Nyheter

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Filtrera
 • Karlsborg klättrar återigen i företagsklimatet och har nått delmålet om en topp 100 placering i Sverige

  | Näringsliv och arbete

  Under förra veckan presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av företagsklimatet bland Sveriges kommuner. Totalt klättrar Karlsborg 20 placeringar och befinner sig nu på plats 93 av landets 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var det är bäst att starta och driva företag i Sverige.

 • Specialtillverkning av trappa till Moliden

  | Kultur och fritid, Näringsliv och arbete

  Arbetsmarknadsenheten har tillverkat en specialdesignad trappa till Molidens Idrottshall. Trappan är till för att kunna ta sig ner från läktaren utan att inkräkta på spelplanens yta vid olika typer av arrangemang.

 • Näringslivsfrukost på Brodit

  | HUVUDWEBB, Näringsliv och arbete

  Välkomna på företagarfrukost på Brodit 15 oktober 07.30-09.00. Svensk Näringsliv informerar om företagsklimatet, Högskolan i Skövde berättar om företag i Karlsborg med god tillväxt och Brodit berättar om sitt företag och erbjuder en rundvandring.

 • Välkommen att delta i anhörigträffar missbruk

  | HUVUDWEBB, Vård, stöd och omsorg

  Syftet med träffarna är att träffa andra anhöriga i liknande situation och känna att man inte är ensam. Vi kommer även att ha teman vid varje tillfälle att diskutera utifrån. Vi kommer att träffas 6 gånger under hösten.

 • Lära-känna-samtal med hjälp av jobbnycklar

  | Näringsliv och arbete

  AME genomför just nu samtal med personer som har behov av ekonomiskt bistånd. Detta för att kartlägga behov och planera för insatser på individ- och gruppnivå. Samtalen är öppna men får struktur från 6 olika jobbnycklar. Det samlade intrycket att det finns en oerhörd kompetens och drivkraft inom gruppen.

 • Arbetsmarknadsenheten använder jobbnycklar

  | Näringsliv och arbete

  Vi använder oss av jobbnycklar som ett verktyg. Det hjälper till att lyfta fram resurser, kartlägga, planera och prioritera utifrån individuella förutsättningar och viss mån också mäta förflyttning närmare ett arbete.

 • Överförmyndaren söker fler ställföreträdare

  | Vård, stöd och omsorg

  Vill du göra en viktig insats för en medmänniska och känner att uppdraget som ställföreträdare passar dig? Vi ser i så fall fram emot att få in din intresseanmälan.

 • Samråd detaljplan Forsviks camping

  | Bygga, bo och miljö

  Samrådshandlingar gällande detaljplan för Forsvik 5:181, Forsviks Camping (Strömsnäs), finns under samrådstiden 2019-09-06 - 2019-09-27 tillgängliga under kontorstid på plan- och byggenheten i Karlsborgs kommunhus samt under öppettiderna på Karlsborgs bibliotek. Handlingarna finns även på www.karlsborg.se. Handlingarna har även skickats ut till berörda.

 • Samverkan för fler i arbete

  | Näringsliv och arbete

  Arbetsmarknadsenheten i Karlsborg har tidigare legat under KUB (Karlsborg utvecklingsbolag), men ingår sedan ett drygt år i kommunen organisation och kommunledningsförvaltningen. 1 augusti tillträdde Kristian Lagerström som arbetsmarknadschef och nu pågår ett arbete med att utveckla verksamheten och samverkan för att fler ska få ett arbete och en egen försörjning. Detta sker samtidigt som den viktigast samarbetsparten arbetsförmedlingen genomgår en stor förändring.

 • ABC-utbildning på Familjecentralen

  | Kultur och fritid, Vård, stöd och omsorg, Utbildning och barnomsorg

  Den 24 september kör vi igång en ny omgång ABC-utbildning! ABC står för Alla Barn i Centrum och går ut på att stärka relationen till sitt barn.