Nyheter

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Filtrera
 • Informationsnummer vid olyckor och kriser - 113 13

  | Vård, stöd och omsorg

  Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser är 113 13. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

 • Länsstyrelsen beslutar att förbjuda uttag av vatten

  | Bygga, bo och miljö

  De låga vattennivåerna i länet är skälet till att Länsstyrelsen nu beslutar att förbjuda uttag av vatten i små och medelstora vattendrag.

 • Karlsborg deltar i satsning mot vardagsrasism

  | Vård, stöd och omsorg

  Karlsborg har tillsammans med Hjo och Tibro fått närmare 1,4 miljoner från Länsstyrelsen i Västra Götalands län för ett projekt mot vardagsrasism som kommer att starta under hösten.

 • Skolinspektionens beslut efter tillsyn av utbildningen på Carl Johanskolan

  | Kommun och politik, Utbildning och barnomsorg

  Under våren 2018 genomförde Skolinspektionen tillsyn av Carl Johanskolan i Karlsborgs kommun. Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

 • Kommunchef Kjell-Åke Berglund slutar vid årsskiftet

  | Kommun och politik, Näringsliv och arbete

  Kjell-Åke Berglund slutar sin tjänst som kommunchef i Karlsborgs kommun. Det är dock med god framförhållning detta meddelas och det är först vid årsskiftet 2018/2019 som han lämnar organisationen. -Det är med sorg i hjärtat jag nu meddelar att jag kommer att sluta i Karlsborgs kommun, säger han.

 • Ansök om Folkhälsopriset 2018

  | Vård, stöd och omsorg

  Östra hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att dela ut ett folkhälsopris på 30 000 kronor i Skaraborg. Till folkhälsoarbete ingår såväl att stödja det som är friskt, som att motverka det som är ohälsosamt. I år är insatser som främjar psykisk ohälsa något som hälso- och sjukvårdsnämnden särskilt vill lyfta.

 • Kommunfullmäktige sammanträder

  | Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 28 maj 2018, kl. 18.30

 • Vi fortsätter våra VA- och gatuarbeten på Smedjegatan

  | Bygga, bo och miljö, Trafik, vägar och resande

  Inom den närmaste veckan återupptar vi våra planerade arbeten längs Smedjegatan. Det handlar om byte av vattenledningar samt ny utformning av Smedjegatan för att skapa en bättre miljö för oskyddade trafikanter.

 • Årsredovisning 2017

  | Kommun och politik, Näringsliv och arbete

  Vid kommunfullmäktigemötet i mars antogs årsredovisningen för 2017 års verksamhet. Det ekonomiska resultat blev mycket positivt med ett plusresultat på 21 miljoner kronor.

 • Hjälp till att rädda våra grodor!

  | Bygga, bo och miljö, Trafik, vägar och resande

  Trafikverket vill tillsammans med naturkonsultföretaget Ecocom hjälpa grodor att hitta vägar förbi trafik. En viktig del i arbetet är att få hjälp av invånare att hitta platser där åtgärder behövs för att hjälpa groddjur som riskerar att dödas av trafik.