Furan

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Barn som kastar löv

På Furan går elever från förskoleklass till och med årskurs 1. Furan ligger på nedre delen av Mölltorpskolans skolgård. Vi befinner oss i äldre miljö, då vårt hus är en skolbyggnad från början på 1900-talet.

På Furan bedriver vi pedagogisk verksamhet på elevernas fritid, vilket innebär att barnen erbjuds både planerad och fri verksamhet. Vårt arbete är inriktat mot att barnen ska känna sig trygga, trivas och fungera bra i gruppen. Det gör vi genom att vi vuxna är delaktiga i barnens aktiviteter och fungerar som stöd vid konflikter. Vi värnar om den fria leken som utvecklar barnens fantasi och kreativitet. Vårt natursköna läge bidrar givetvis till att vi har daglig utevistelse och planerade utflykter.

Vi har enligt vår plan för systematiskt kvalitetsarbete mål inom följande områden:

  • Normer och värden
  • Lek och skapande
  • Språk och kommunikation
  • Ansvar och inflytande
  • Samverkan mellan skola och hem