Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärenden dagtid kontakta kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar, nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: kl. 9.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Tom plånbok

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallades tidigare för socialbidrag. Försörjningsstöd är tänkt som ett stöd till dess att du kan försörja dig själv. En grundförutsättning är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt.

Alla beslut grundar sig på en individuell bedömning och kan bara fattas efter en kostnadsfri kontakt med en socialsekreterare på indivd- och familjeomsorgen i kommunen. Handläggnings- och väntetiden vid första kontakt ska vara högst fem arbetsdagar.

Först görs socialsekreteraren en utredning i form av frågor och samlar in information som kan bekräfta hur din ekonomi ser ut, till exempel kontoutdrag och lönespecifikationer från tre månader tillbaka och gör en behovsprövning.

Innan du ansöker om försörjningsstöd ska du se till att du ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa.
Ekonomiskt försörjningstöd kan lämnas till andra behov efter särskild prövning.

Du kan skriftligen överklaga beslut inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.