Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Vid akuta ärende kontakta kommunens växeln, klockan 07.30-16.00.
Utöver ovanstående tider är socialjouren tillgänglig på nätter och helger, via polis 114 14, för akuta anmälningar. Dessa anmälningar kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: kl. 9.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ-och familjeomsorgen
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Tom plånbok

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallades tidigare för socialbidrag. Försörjningsstöd är tänkt som ett stöd till dess att du kan försörja dig själv. En grundförutsättning är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt.

Alla beslut grundar sig på en individuell bedömning och kan bara fattas efter en kostnadsfri kontakt med en socialsekreterare på indivd- och familjeomsorgen i kommunen. Handläggnings- och väntetiden vid första kontakt ska vara högst fem arbetsdagar.

Först görs socialsekreteraren en utredning i form av frågor och samlar in information som kan bekräfta hur din ekonomi ser ut, till exempel kontoutdrag och lönespecifikationer från tre månader tillbaka och gör en behovsprövning.

Innan du ansöker om försörjningsstöd ska du se till att du ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa.
Ekonomiskt försörjningstöd kan lämnas till andra behov efter särskild prövning.

Du kan skriftligen överklaga beslut inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.