Föräldrastödsprogram KOMET

Telefon
0505-172 90

E-post
familjecentralen@karlsborg.se

Besöksadress
Björkstigen 2

Öppettider
Öppen förskola Karlsborg
Tisdagar kl. 13:00-16:00
Torsdagar kl. 9:30-12:00

Babycafé Karlsborg
Onsdagar kl. 10:00-12:30

Besök gärna vår sida Familjecentralen Karlsborg på Facebook.

Postadress
546 30 Karlsborg

Logotyp KOMET

När tjat, missnöje och utbrott blivit vanliga ingredienser i vardagslivet kan du som förälder känna maktlöshet och uppgivenhet. Kanske behöver du stöd i ditt föräldraskap. Komet är en kurs där du får praktiska verktyg som handlar om att få det att fungera bättre hemma, om att minska konflikterna och förbättra relationen mellan dig och ditt barn.

 

KOMET (KOmmunikationsMETod) är ett föräldrastödsprogram som vänder sig till dig som upplever att du har mycket bråk och konflikter med ditt barn. I Karlsborg vänder vi oss till er föräldrar med barn i åldrarna 3–11 år.

Komet är en kurs där du får praktiska verktyg som handlar om att få det att fungera bättre hemma, om att minska konflikterna och förbättra relationen mellan dig och ditt barn.

Hur går det till?

Utbildningen sker i en liten grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Gruppen träffas en gång i veckan under elva veckor á 2,5 timme.

Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller många exempel, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sitt barn.

Föräldrarna får skriftligt material, konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna. När gruppen träffas igen så går man igenom hur det gått under veckan, pratar om vad som fungerat bra och hjälps åt med att hantera svårigheter och utmaningar som kan ha uppstått.

Innehållet

Innehållet i kursen och alla övningar bygger på forskning kring hur konflikter kan minskas och hur relationen kan stärkas mellan förälder och barn. Både i Sverige och i andra länder har föräldrastödsprogram som Komet visat sig fungera bra. Konflikterna mellan föräldrar och barn minskar och föräldrarna är nöjda med utbildningen.

Träffarna är uppbyggda kring fyra teman:

• Tid tillsammans

Grunden i Komet är att bygga upp en förtroendefull och positiv relation till sitt barn.

• Kommunikation

Målsättningen är en mer tydlig, uppmuntrande och lyhörd kommunikation.

• Problemlösning

Att utifrån en modell öva på att förhandla och nå överenskommelser med sitt barn.

• Regler
Tydlighet gällande förväntningar och konsekvenser.

Idén är att det är du som vuxen, som i första hand ska ändra ditt beteende för att förbättra relationen med ditt barn.

Intresserad?

Inför gruppstart träffar man gruppledarna enskilt där man får möjlighet att berätta om sin situation och även få en mer ingående presentation av programmet.

Kontakt 

Frågor besvaras av gruppledare:

Malin Bränström, malin.branstrom@karlsborg.se, 070-363 72 68

Anna Fritzson, anna.fritzson@karlsborg.se, 072-857 73 03

Deltagandet är kostnadsfritt och det bjuds på fika vid varje träff.

Plats

Familjecentralen, Björkstigen 2, 546 30 Karlsborg.

Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv!