Tänk om

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Logotyp Tänk Om med webbadressen www.tänkom.nu

Till dig som är tonårsförälder: Även om det är allt färre tonåringar som dricker alkohol är det en hel del tonåringar som tänker att fest och alkohol hör skolavslutningen till.

Även om det är allt färre tonåringar som dricker alkohol är det en hel del tonåringar som tänker att fest och alkohol hör skolavslutningen till. Under skolavslutningen dricker många tonåringar för första gången.

Om din tonåring dricker alkohol ökar risken för att råka illa ut. Till exempel kan din tonåring bli hetsad till att dricka mer, prova andra droger samt utsättas/utsätta andra för våld och sexuella övergrepp.

Som förälder finns det en hel del du kan göra för att din tonåring inte ska råka illa ut.

Tips till dig som är förälder eller annan viktig vuxen

Prata om det

Fråga din tonåring hur planerna ser ut inför skolavslutningen, om det kommer att drickas alkohol, om kompisarna kommer träffas och festa trots att vi är mitt i en coronapandemi och hur hen tänker kring det. Var tydlig och berätta att du inte accepterar att din tonåring dricker alkohol och umgås i stora folksamlingar. Men visa också att du finns där som stöd oavsett vad som händer.

Köp inte ut alkohol

Tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Och ja, det kallas langning när du köper ut åt en person under 20 år.

Prata med äldre syskon

Det vanligaste sättet för tonåringar att få tag på alkohol är genom en och kompisar äldre partner, kompis eller kompis syskon. Prata med dem över 20 år i din tonårings närhet och hjälp till att säga nej.

Håll koll

Kom överens om en tid när din tonåring ska vara hemma. Bestäm även tider under kvällen då ni stämmer av via ett videosamtal. Hämta din tonåring när kvällens festligheter är över.

Prata med andra föräldrar

Om du kommit överens med andra föräldrar i skolan eller i idrottsföreningen om att det inte är okej med alkohol leder det med stor sannolikhet till att era tonåringar dricker mindre.

Rör dig ute på stan

Att du, tillsammans med andra viktiga vuxna, vistas ute på kvällen minskar risken för att era tonåringar råkar illa ut. Det är viktigt för din tonåring att veta att det finns vuxna som bryr sig och att det finns vuxna till hands om något skulle inträffa.

Inspiration, stöd och hjälp

Tonårsparlören

På iq.se/tonarsparloren kan du få fler tips på hur du kan prata med din tonåring om alkohol och andra droger. Ta gärna kontakt med skolans elevhälsoteam eller Fritidsgården Kabyssen / Mobila Fritidsledare om du har frågor eller känner oro för din tonåring.

Elevhälsoteamet

Ring 0505-170 00 och be att få bli kopplad till skolkuratorn eller skolsköterskan på din tonårings skola.

Kabyssen / Mobila Fritidsledare

Ring 072-858 70 39 alt. 072-207 35 74

Sociala medier

Du hittar Fritidsgården Kabyssen på Facebook och @fritidsgardenkabyssen på Instagram.

Polisen

Polisen arbetar ute på fältet under skolavslutningen. Eftersom ungdomar under 20 år inte har laglig rätt att köpa alkohol har polisen rätt att beslagta eller hälla ut alkoholen. Om polisen inte är på plats vid akut händelse, ring 112. Vid misstanke om brott eller om du har frågor, ring 114 14