Hur kan jag hjälpa till?

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

De finns många kommuninvånare som ger av sin tid och sitt engagemang i flyktingmottagandet men det finns alltid behov av fler.

Såväl i uppdrag förmedlade via kommunen som via föreningar. Nedan listas uppdrag i kommunal regi liksom hos föreningar som bland annat arbetar för ett gott mottagande av asylsökande och nyanlända för att främja integrationen i samhället.

Kontakta oss gärna för mer information!

  • Papper i olika färger, formade som händer

    Engagera dig i en förening

    Har du möjlighet att ge av din tid? Som privatperson är det främst till olika frivilligorganisationer och föreningar man kan vända sig till för att vara ett extra stöd med din tid, kraft och kunskap.

  • Grupp människor med händerna ihop

    Hjälp en ungdom

    Vill du bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson till ensamkommande flyktingbarn? Har du plats i hjärtat? Har du tid, ork och engagemang att hjälpa en ungdom?