Hur kan jag hjälpa till?

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

De finns många kommuninvånare som ger av sin tid och sitt engagemang i flyktingmottagandet men det finns alltid behov av fler.

Såväl i uppdrag förmedlade via kommunen som via föreningar. Nedan listas uppdrag i kommunal regi liksom hos föreningar som bland annat arbetar för ett gott mottagande av asylsökande och nyanlända för att främja integrationen i samhället.

Kontakta oss gärna för mer information!

  • Hjälp en ungdom

    Vill du bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson till ensamkommande flyktingbarn? Har du plats i hjärtat? Har du tid, ork och engagemang att hjälpa en ungdom?