Mötesplatser

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Projektledare Therese Persson framför Konferenscenter

Välkommen till Mötesplatser för nyanlända och asylsökande! Mötesplatsen är ett integrationsprojekt som innebär att starta två mötesplatser; en i Undenäs för asylsökande och en i Karlsborg för nyanlända. OBS Mötesplatsen i Karlsborg är stängde från och med 3 april

Projektet innebär att kontinuerligt, på veckobasis, ha mötesplatserna öppna där det ska finnas möjligheter att möta någon som kan fånga upp de frågor och funderingar som kan finnas och i den mån möjligt besvara frågorna och i annat fall förmedla kontakt vidare. Tanken är att man på mötesplatserna samverkar med såväl myndigheter som näringsliv, frivilligsektorn, studieförbunden och asylsökande/nyanlända.

Målsättningen är att underlätta etablering och inkludering i sitt nya land för asylsökande och nyanlända samt att genom ökat systematiskt arbetssätt kunna använda kommunens resurser på bästa sätt. Projektet görs tillsammans med Västra Götalandsregionen till och med juni 2018.

På Mötesplatserna kan man få tips på appar och webbsidor för samhällsinformation och språk och få information om vart man kan vända sig med olika frågor. Information till grupper ordnar vi kontinuerligt efter förfrågan och utifrån vilka ämnen man vill veta mer om.

Mötesplatsen i Karlsborg – stängd från och med 3 april

Mötesplatsen i Undenäs – för asylsökande

Öppettider: onsdagar kl. 14.00-16.00

Plats: Byahuset, Svanhultsvägen 18