Andra lediga tomter

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Förutom de lediga tomter som kommunen har till försäljning finns det även andra som äger tomtmark med byggklara villatomter. Två exempel är Äspenäset intill Vätterstranden och de nya Parkenområdet vid Bottensjön.

Information om dessa områden, tomtkö och försäljning hittar du på deras egna webbplatser.

 

 • Illustration över Parkenområdets infart med bil som kör under en gång- och cykelövergång

  Parkenområdet

  Välkommen till Parkenområdet i Karlsborg. Med ett fantastiskt läge, intill Bottensjön och mitt i Norra skogens friluftsområde, får du ett högkvalitativt boende. På området kommer Kiselstaden AB i etapp 1 att uppföra totalt 19 villor i varierande storlek och typ. Byggnationen av etapp 1 delas in i två grupper med byggstart vårvintern 2020 av den första gruppen.

 • Strandtomter vid Äspenäset

  Äspenäset

  Vid Äspenäset finns tomter med sjöutsikt och ett unikt läge för boende/fritidsboende. På området finns nära 1 km strand, båthamn och Vätterns klara rena vatten inpå knuten.

 • Detaljplaner Parkenområdet och Äspenäset

  Här kan du ta del av detaljplanerna för Parkenområdet och Äspenäset.