Detaljplanen för norra Göta kanalområdet är klar. Med den nya detaljplanen öppnas möjligheter att utveckla området både för boende och besökare.

Hjälpmedelscentralen kommer ut och ger service på rollatorer. Det är Träffpunkten på socialförvaltningen i Karlsborgs kommun som anordnar hjälpmedelscafé.

Kollektivtrafikenheten kommer ut och informerar. Det är Träffpunkten på socialförvaltningen i Karlsborgs kommun som bjudit in kollektivtrafikenheten för information om vad som gäller för färdtjänst och flextrafik med mera.

Nyheter

 • Person tvättar händerna i rinnande vatten.

  Vi spolar vattenledningarna

  24 september 2018 | Bygga, bo och miljö

  Under veckorna 41-43 spolar vi ledningsnätet i Karlsborg, Hanken, Svanvik, Forsvik och Mölltorp.

 • Händer som håller i färgglada pusselbitar

  Våra medborgarlöften - enkät om trygghet och säkerhet i kommunen

  21 september 2018 | Trafik, vägar och resande, Kommun och politik

  Polisen och Karlsborgs kommun arbetar tillsammans för att skapa ett tryggt och säkert Karlsborg. Genom medborgarlöften till våra invånare berättar vi om de åtgärder som vi tänker oss ska hantera lokala utmaningar, öka tryggheten och minska brottsligheten i området.

 • Flygbild över Gräshult 14:3

  Inbjudan till granskning av detaljplan

  21 september 2018 | Bygga, bo och miljö, Kommun och politik, Näringsliv och arbete

  Vi bjuder in till granskning av detaljplan för Gräshult 14:3 m. fl. i Karlsborg.

 • rullstol

  Färdtjänst och flextrafik

  20 september 2018 |

  Kollektivtrafikenheten kommer ut och informerar. Det är Träffpunkten på socialförvaltningen i Karlsborgs kommun som bjudit in kollektivtrafikenheten för information om vad som gäller för färdtjänst och flextrafik med mera.

Fler nyheter

Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget intill Vätterns strand. Här finns det mesta ifråga om god boendemiljö, vacker natur, båt- och friluftsliv och en väl utbyggd samhällsservice. Nyfiken, intresserad av att flytta hit? Här får du information och inspiration!

I Karlsborgs kommun har du goda möjligheter att hitta den boendeform som passar dig bäst, oavsett om du vill bo i villa eller i lägenhet med bostads- eller hyresrätt.

Ett varierat utbud av friluftsliv och motion.

Vill du ge beröm eller har du synpunkter och förslag på förbättringar på någon av våra verksamheter i Karlsborgs kommun? På vår Tyck till-sida har du möjlighet att ge dina synpunkter på kommunens verksamheter.

Som kommuninvånare har du flera olika vägar att välja på för att påverka det som händer i kommunen. Att själv engagera sig politiskt och att rösta i samband med allmänna val är kanske det första man tänker på, men det finns även andra sätt att påverka.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies