Startsida

Sommarlov! Sköna lediga dagar och massor av tid till att njuta, slappa och delta i aktiviteter. Här hittar du aktiviteter att fylla lovet med.

Nyheter

 • Garnisonssjukhuset på Vanäs Udde

  Avfall - ett gemensamt ansvar

  19 juni 2024

  Avfallsfrågan är en aktuell fråga, inte bara i Karlsborgs kommun utan i alla EU-länder. De lagstiftningar som finns idag ställer krav på oss som kommun, en förändring behöver ske. I Karlsborg har en succesiv förändring påbörjats men som kommer planläggas till hösten när vi vet mer hur förändringen påverkar oss som kommun.

 • Midsommarkrans ligger på en träbänk

  Bibliotekens öppettider under midsommarhelgen

  17 juni 2024

  Under midsommarhelgen har biblioteken i Karlsborg ändrade öppettider

 • En illustration av en skylt för parkering med p-skiva.

  Parkering med p-skiva

  14 juni 2024

  I Karlsborgs kommun finns det nu platser där du behöver använda p-skiva vid parkering. Nedan kan du läsa de regler och bestämmelser som gäller.

Fler nyheter

Beslut i korthet

 • Kommunen köper brandstationen

  13 juni 2024

  Kommunstyrelsen 2024-06-11: Brandstationen i Karlsborg är idag inrymd i en privatägd fastighet. Ägaren har bestämt sig för att avyttra den och erbjudit Karlsborg kommun att köpa den.

 • Budgetinriktning för 2025

  13 juni 2024

  Kommunstyrelsen 2024-06-11: Alliansens förslag till budget har klubbats av kommunstyrelsen och går vidare till kommunfullmäktige. Det är ett inriktningsbeslut och slutlig budget med verksamhetsplan tas i november av kommunfullmäktige.

 • Kommunstyrelsen beslutar att införa väktare

  13 juni 2024

  Kommunstyrelsen 2024-06-11: Störningar från bilburen ungdom på helger nattetid har upplevts av såväl invånare som näringsidkare. För att bidra till att hålla ordning i Karlsborg under helgerna då besöksnäringen har högsäsong har kommunstyrelsen beslutat att förstärka med väktare.

Fler beslut i korthet

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies