Startsida

Vi planerar att utveckla området Ebbanäs i Mölltorp med bland annat bostäder. För att utvecklingen ska bli så bra som möjligt vill vi ha din hjälp att ta reda på hur området används idag, vad som är bra och vad som kan förbättras.

Karlsborgs kommun fortsätter arbetet med att utveckla Karlsborg för att fler ska kunna leva, bo och verka här. Nu pågår två olika planer; ett planprogram för boende i Svartfjällsområdet och en detaljplan för industrimark i Åsenområdet. Välkommen att lämna synpunkter!

Arbetet med översiktsplanen pågår för fullt och under hösten 2023 genomfördes ett antal medborgardialoger på olika platser i kommunen. För att få fram ytterligare underlag har även näringslivet, elevråd, kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda deltagit i samtal och workshops.

När våren kommer igång är det också dags för oss på gata- och parkenheten att sopa bort sanden efter vinterns halkbekämpning.

Nyheter

 • Angående lönnarna längs med Prästgatan i Mölltorp

  3 april 2024

  Med anledning av de diskussioner som pågår kring lönnarna längs med Prästgatan i Mölltorp vill Karlsborgs kommun här förtydliga och informera om det aktuella läget.

 • Idas Brygga - Vy från norra kanalområdet

  Kanalområdet öppnar upp till sommaren

  28 mars 2024

  Karlsborgs kommun och Tiveds Lanthandel har nu omformulerat sitt hyresavtal gällande restauranglokalen på kanalområdet, den planerade restaurangverksamheten ska nu flytta in där Idas Brygga tidigare låg. Även ett nytt avtal kopplat till hotellverksamheten är tecknat. Tillsammans med befintliga verksamheter fylls Karlsborgs brygga med liv inför sommaren.

 • Medarbetare som hackar lök

  Gratis utbildning i Livsmedelshygien

  28 mars 2024

  Inbjudan till gratis Utbildning i Livsmedelshygien den 29 april

 • Kaffekopp med lösa bönor

  Näringslivsfrukost 10 april

  28 mars 2024

  Välkommen på näringslivsfrukost i kommunhuset

Fler nyheter

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies