Karlsborgs kommun bjuder in till samråd gällande detaljplanen för Norra Göta kanalområdet - del av Svanvik 4:1, 4:2 m. fl.

Nyheter

 • Kartskiss över kanalområdet

  Inbjudan samråd angående detaljplan

  15 januari 2018 | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid

  Karlsborgs kommun bjuder in till samråd gällande detaljplanen för Norra Göta kanalområdet - del av Svanvik 4:1, 4:2 m. fl.

 • Man och barn

  Föräldrastödsprogrammet KOMET

  15 januari 2018 | Huvudwebb, Vård, stöd och omsorg, Utbildning och barnomsorg

  Nu startar en ny utbildning i KOMET! Komet är en kurs där du får praktiska verktyg som handlar om att få det att fungera bättre hemma, om att minska konflikterna och förbättra relationen mellan dig och ditt barn.

 • Seniorer som sitter tillsammans i en park

  Anhörigcafé våren 2018

  9 januari 2018 | Huvudwebb, Vård, stöd och omsorg

  Nu finns program för anhörigcafé i Karlsborg våren 2018. Karlsborgs kommuns anhörigstöd välkomnar dig som vårdar eller stöttar en familjemedlem, släkting, vän eller bekant, ung som gammal, till ännu en säsong med caféträffar. Syftet med träffarna är att du ska få koppla av och ha en skön stund, få information samt kunna få ställa frågor och träffa personer i liknande situation.

 • Förskolan Vätterskolan

  Vi byter namn till Vågen

  31 december 2017 | Utbildning och barnomsorg

  Avdelningen Slussen på Vätterskolans förskola byter namn till Vågen.

 • Laddstolpar i Karlsborg

  19 december 2017 | Bygga, bo och miljö, Trafik, vägar och resande

  Visste du att det finns två publika laddstolpar i Karlsborg?

Fler nyheter

Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget intill Vätterns strand. Här finns det mesta ifråga om god boendemiljö, vacker natur, båt- och friluftsliv och en väl utbyggd samhällsservice. Nyfiken, intresserad av att flytta hit? Här får du information och inspiration!

I Karlsborgs kommun har du goda möjligheter att hitta den boendeform som passar dig bäst, oavsett om du vill bo i villa eller i lägenhet med bostads- eller hyresrätt.

Ett varierat utbud av friluftsliv och motion.

Vill du ge beröm eller har du synpunkter och förslag på förbättringar på någon av våra verksamheter i Karlsborgs kommun? På vår Tyck till-sida har du möjlighet att ge dina synpunkter på kommunens verksamheter.

Som kommuninvånare har du flera olika vägar att välja på för att påverka det som händer i kommunen. Att själv engagera sig politiskt och att rösta i samband med allmänna val är kanske det första man tänker på, men det finns även andra sätt att påverka.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies