Kommunalförbund

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Karlsborgs kommun är med i 6 kommunalförbund. Ett kommunalförbund fungerar som en liten kommun med ett begränsat ansvarsområde. Det övertar ansvaret för en viss verksamhet från medlemskommunerna.

På den här sidan finns information om och länkar vidare till de kommunalförbund som Karlsborgs kommun är medlem i. Klicka på kommunalförbundets namn i listan för att komma till dess hemsida.

 • Skaraborgs kommunalförbund

  Skaraborgs kommunalförbund ska vara en intresse- och samverkansorganisation för Skaraborgs 15 kommuner. Syftet skall vara att stärka Skaraborg och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

 • Räddningstjänsten Skaraborg

  Räddningstjänsten Skaraborg är ett kommunalförbund för operativ räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand i medlemskommunerna.

 • Avfall & Återvinning Skaraborg

  Avfall & Återvinning Skaraborg är ett kommunalförbund med ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande.

 • Miljösamverkan Östra Skaraborg

  Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för Falköpings, Hjo, Karlsborgs, Skövde och Tibro kommuner.

 • Samordningsförbundet Skaraborg

  Samordningsförbundet Skaraborg är ett kommunalförbund med uppgift att bidra till att medverkande myndigheter kan utveckla sina verksamheter så att människors behov av samordnade rehabiliteringsinsatser tillgodoses.

 • Tolkförmedling Väst

  Du som inte kan tala svenska har rätt att få hjälp av en tolk i kontakt med myndigheter. Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolkförmedling och översättningsservice.