Om din elräkning - vi reder ut begreppen

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Vad består elräkningen av egentligen? Och varför är den uppdelad på elnät- och elhandelskostnader? Vad kan jag påverka och vilka delar är inte förhandlingsbara? Här reder vi ut begreppen.

Elräkningen består av två huvuddelar:

 • Elnät
 • Elhandel

Om du har valt en annan elhandelsleverantör än din nätägare får du två räkningar.

Elnät

 • Elnät: kostnader som ska betalas till elnätsägaren. Elnätskostnader är inte förhandlingsbara och du kan heller inte byta till annan nätägare.
 • Säkring: huvudsäkringens storlek ligger till grund för fasta avgifter/abonnemangsavgift.
 • Taxa: typ av abonnemang som gäller enligt taxetabeller hos nätleverantören.
 • Abonnemang: en fast avgift som normalt betalas med 1/12-del varje månad. Ej förhandlingsbar.
 • Elöverföring: hur många kWh du använde under månaden. Ej förhandlingsbar.
 • Energiskatt: bestäms av regeringen. Ej förhandlingsbar.
 • Moms: betalas på summan av Abonnemang, Elöverföring och Energiskatt. Ej förhandlingsbar.

Ungefärliga elnätskostnader hösten 2022

 • Abonnemang: 3000 kr/år ex moms
 • Elöverföring: 0,30 kr/kWh ex moms
 • Energiskatt: 0,36 kr/kWh ex moms
 • Moms: 25 %

Elhandel

Du kan fritt välja varifrån du vill köpa sina kWh. Du måste alltså inte använda den lokala nätägaren, men det kan vara enklare att använda samma energileverantör (elhandlare) som även äger nätet eftersom du då får allt samlat på en enda räkning.

Elhandelsavtalen är förhandlingsbara.

Begrepp:

 • Årsavgift: en fast kostnad som beror av huvudsäkringsstorlek. Det vanligaste är att betala 1/12-del per månad.
 • Förbrukning: hur många kWh du förbrukade under månaden.
 • Moms: betalas på summan av årsabonnemanget och kostnaden för förbrukade kWh.

Elhandelsavtal

Det finns omkring 140 elhandelsbolag i Sverige som du fritt kan välja bland. Du kan också välja mellan att ha fast eller rörligt pris. Här får du en beskrivning av vad dessa avtal innebär. 

Avtal med fast pris

Just nu, hösten 2022, är det ganska få elhandelsbolag som erbjuder fasta avtal men om de gör det måste de ta höjd för de svårförutsägbara elpriser som kan tänkas uppstå under avtalsperioden så därför tenderar fasta avtal att kosta ganska mycket per kWh.

Rörligt pris (månadsbaserat genomsnittligt pris)

Ett så kallat rörligt elavtal innebär att du betalar ett pris per kilowattimme som består av det genomsnittliga priset på elbörsen (det så kallade spotpriset) för den gångna månaden plus elhandlarens påslag och moms. 

Ditt pris kommer att gå upp och ned under året, men förändras endast en gång per månad.

Timpris – rörligt timdebiterat pris

Om du väljer ett avtal med timpris (det vill säga rörligt timdebiterat pris) så betalar du för vad elen faktiskt kostar i varje timme på elbörsen plus elhandlarens påslag och moms.

Det betyder att din elkostnad beror på när på dygnet du använder elen. I synnerhet nu när priset varierar kraftigt över dygnets timmar.

Ett timavtal kan passa dig som har eller vill ha god koll på din elanvändning och som vill och kan anpassa din elanvändning efter timpriserna på elbörsen. Kräver eget engagemang för att bli framgångsrikt.

Läs gärna mer på elpriskollen.se som drivs av Energimarknadsinspektionen.

Vad kostar en kWh totalt?

Eftersom de fasta kostnaderna (abonnemangsavgift, årsavgift) inte påverkas av hur många kWh du förbrukar ska du alltså inte räkna in dem när du beräknar din elkostnad och eventuella elbesparande åtgärder. Räknar med andra ord endast in de rörliga kostnaderna.

Beräkning av den totala rörliga kostnaden:

När de fasta kostnaderna är borträknade återstår alltså kostnaderna för elöverföring (nät), energiskatt (nät) och förbrukning (elhandel) samt moms. De här tillsammans utgör din totala rörliga elkostnad per kWh och är alltså denna elkostnad du kan börja spara för att sänka dina elkostnader.

Skillnad mellan kW och kWh

 • Effekt mäts i kW, ”kilowatt”. Kan jämföras med effekten på en bilmotor (hästkrafter).
 • Energi mäts i kWh, ”kilowattimmar”. Kan jämföras med bilens bränsleförbrukning (liter/mil, kWh/mil)
 • En elapparat på exempelvis 0,8 kW (=800 W) som är påslagen i två timmar kommer att ha förbrukat 0,8 kW x 2 timmar = 1,6 kWh (”kilowattimmar”).