Grävningstillstånd

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Vid grävning i kommunala gator, gång- och cykelbanor samt grönytor behövs grävningstillstånd.

När det gäller grävningar i gata och gångbanor ska du också lämna in en trafikanordningsplan för granskning.

Blanketter:

Blankett för grävningstillstånd

Blankett för trafikanordningsplan

Regler:

Regler för schakt i gatumark


Regler för schakt nära växtlighet