Hur går en ansökan till?

Telefontider
Telefontider: 08:45-09:30

LSS/socialpsykiatri 0505-172 79 (ingen telefontid)

-----

Norra 0505-171 19,
Norra Karlsborg (norr om Hantverkaregatan och norr om Västra vägen 37 C) och Forsvik/Undenäs
------

Södra 0505-173 14,
Södra Karlsborg (söder om Hantverkaregatan och söder om västra vägen 35 D) och Brevik/Mölltorp
------

Biståndshandläggare Planering från sjukhus samt ärenden på Korttiden: 0505-171 36

E-post
individochfamiljeomsorgen@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Kuvert med ett snabel-a, symbol för e-post

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller är i behov av stödinsatser kan ansöka om stöd från kommunen. På den här sidan kan du läsa mer om hur en ansökan går till och vem du ska vända dig till för att få hjälp med din ansökan.

Ansökan

Om du vill ansöka om stöd eller har frågor är du välkommen att kontakta kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du på denna sida, under kontakter. Du kan ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen, SoL eller enligt lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. 

Utredning

När du gjort en ansökan påbörjar biståndshandläggaren en utredning. Som en del i utredningen kommer biståndshandläggaren att vilja träffa dig och få information om hur dina behov ser ut och vad du behöver stöd med. Det är alltid ditt behov som avgör vilken hjälp du kan få. När biståndshandläggaren har utrett ditt behov fattar han eller hon beslut om du ska få hjälp.

Utredningen ska göras så snabbt som möjligt, men vad som exakt menas med "så snabbt som möjligt" kan inte anges generellt. Allting utgår ifrån dina individuella behov och vad situationen kräver.  

Beslut

Du får ett skriftligt beslut som anger om du fått insatsen beviljad (bifall) eller inte beviljad (avslag), du kan även få delar av din ansökan beviljad (delavslag). Skulle du få ett avslag på din ansökan har du möjlighet att överklaga ditt beslut till förvaltningsrätten. I samband med avslaget får du information om hur du skall göra när du överklagar och biståndshandläggaren kan hjälpa dig med din överklagan.

Hur lång tid tar det innan ett beslut verkställs?

När du har fått en insats beviljad ska kommunen verkställa ditt beslut så fort som möjligt, inom tre månader.

Har du frågor kan du vända dig till biståndshandläggaren.