Kommunledningsförvaltningen

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sekretariat och organ för beredning och verkställande av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut. Förvaltningen har service mot övriga nämnder och förvaltningar i kommunen.

 

Korta fakta

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen

Antal årsarbetare: 65

Enheter på kommunledningsförvaltningen:

  • Stabsenheten
  • Ekonomienheten
  • Personalenheten
  • IT-enheten
  • Kommunikationsenheten
  • Arbetsmarknadsenheten
  • Säkerhetsenheten