Kommunens ekonomi

Besöksadress
Storgatan 16, Karlsborg

Organisationsnummer:
212000-1629

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Ekonomienheten
546 82 Karlsborg

Kontakter

Kommunens verksamheter finansieras på flera olika sätt, men den största finansieringen sker genom att invånarna i kommunen betalar en del av sin inkomst i kommunalskatt.

Skattesats

Kommunalskatt: 21.32

Landstingsskatt: 11.48

Begravningsavgift: 0,25

Summa exklusive kyrkoavgift: 33,05

Kyrkoavgift (för medlemmar i Svenska kyrkan): 1,32

Summa inklusive kyrkoavgift: 34,37

Skattesatsen innebär att du som bor i Karlsborgs kommun ska betala 33,05 alternativt 34,37 kr per tjänad hundralapp i skatt. Den högre skatten och avgiften gäller för dig som är medlem i Svenska kyrkan.

 • Upphandlingar

  Upphandlingar för Karlsborgs kommun sköts oftast i samverkan med andra kommuner för att få större volym och därmed bättre förhandlingsläge. Det är Skövde kommuns upphandlingsenhet som sköter arbetet kring den samverkan.

 • Ekonomiska planer, årsredovisningar och styrdokument

  Här kan du ta del av kommunens ekonomiska planer, årsredovisningar och styrdokument.

 • Kundfaktura

  Karlsborgs kommun erbjuder elektroniska fakturor till både privtpersoner, företag och föreningar.

 • Leverantörsfaktura

  Här hittar du information om fakturahantering för leverantörer till Karlsborgs kommun.

 • Stiftelser

  Karlsborgs kommun förvaltar Karlsborgs sociala stiftelse och Stiftelsen Makarna Margareta och Sören Mobergs Minnesfond.