Vision, kvalitet och utveckling

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växeln har öppet måndag-fredag: 7.30-16.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarier öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla våra verksamheter för alla som bor i och besöker Karlsborg.

Här kan du ta del av vår vision för Karlsborg, vår översiktsplan samt rapporter och redovisningar från olika undersökningar och kvalitetsarbete som vi genomför.

För att ha ett långsiktigt styrmedel för Karlsborg har kommunfullmäktige fastställt en vision för Karlsborgs kommun: "Vision 2020". Visionen beskriver en önskad framtidsbild av Karlsborg och utgår från ett antal insatsområden och utvecklingsperspektiv.

Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring" av den fysiska miljön. Planen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen kan också innehålla kommunens vision på området och vara dess strategiska dokument för den framtida utvecklingen.

  • Barn vid Vanäs fyr

    Medborgarundersökningar

    Som ett led i att utveckla och förbättra kommunens verksamheter genomför vi medborgarundersökningar. Undersökningarna görs i samarbete med SCB (Statistiska centralbyrån).

  • Kvalitetsarbete och redovisningar

    Här presenteras och redovisas det kvalitetsarbetet som sker inom socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen i Karlsborgs kommun.