Barnrättsarbete

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Elever som studerar

Vi vet att de flesta beslut som fattas i kommunen påverkar barns livsvillkor på olika sätt.

Det kan exempelvis handla om frågor inom skolan, barnomsorgen, socialtjänst, samhällsplanering och fritid. I samband med beslutsfattande och verksamhetsplanering ska vi därför ha ett barnperspektiv där vi tar hjälp av och beaktar beprövad erfarenhet, forskning och barnens egna synpunkter. Med barnperspektiv menar vi ett synsätt där barnets bästa är ledande i planering, beslut och utförande, på alla nivåer i organisationen. Detta har i och med att Barnkonventionen blir lag från 1 januari 2020 blivit mer aktuellt än någonsin! Läs mer om hur vi jobbar i kommunens policy för barn- och ungdomspolitisk verksamhet.


FN:s Barnkonvention slår bland annat fast att:

  • Alla barn är lika mycket värda – ingen får diskrimineras.
  • Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling. För att utvecklas behöver barn trygghet och möjlighet till lek.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet.

Vill du läsa hela konventionen och hitta andra bra länktips? Se nedan.

Ungdomsdröm

Bidraget Ungdomsdröm är skapat av Kultur- och fritidsnämnden och finns till för att ge ungdomar möjligheten att förverkliga idéer, aktiviteter, arrangemang eller projekt.

Du kan få upp till 5 000 kr per projekt i bidrag. För att få ta del av stödet måste du/ni uppfylla följande:

  • Den som söker måste vara mellan 15 - 25 år gammal och bo i Karlsborgs kommun. Om du är under 18 år krävs godkännande från vårdnadshavare.
  • Projektet ska vara öppet för andra ungdomar/vuxna i Karlsborgs kommun.
  • Projektet får inte vara vinstdrivande.

Beslut om bidraget tas av ledningsgruppen för Kultur- och fritidsförvaltningen.

För att ansöka om bidraget ska du fylla i en särskild blankett. Den hittar du på vår samlade sida med blanketter för föreningar.

Ungdomsdröm

Viktiga datum

Inga aktuella händelser