Föräldraråd

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Här kan du läsa om föräldrarådet och ta del av minnesanteckningar från rådets möten.

Ett föräldraråd består av valda föräldrar med barn i verksamheten och väljs för ett läsår i taget.

Föräldrarådet som är förlagt till ett tillfälle per termin är rådgivande (inte beslutande) och arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan skola/förskola och hem. Inga enskilda ärenden diskuteras. 

På föräldrarådet informerar förskolechef om den pedagogiska verksamheten och om eventuella förändringar, föräldrar framför och diskuterar olika förslag, ställer konkreta frågor och kommer med råd som gagnar verksamheten.

Föräldrarådsrepresentanten har som ansvar att föra ut information till föräldrarna i sin grupp samt även att förmedla synpunkter till rådet.