Familjerätt

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärende kontakta under dagtid kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar/nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Dessa akuta ärenden kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Individ och familjeomsorgens ordinarie öppettider:
Reception måndag-fredag 08:00-12:00
Endast bokade besök på eftermiddagen.

Telefon via kommunens växel måndag-fredag: kl. 08:00-16:00, lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Post kan läggas i postlådan till entrédörren hos individ- och familjeomsorgen (Kungsgatan 11, Karlsborg) fram till klockan 16:00. Efter klockan 16:00 kan post lämnas vid entrédörren till kommunhuset (Storgatan 16, Karlsborg).

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Pappa med barn

Till socialtjänsten vänder du dig för att bekräfta föräldraskapet till ett barn. Man vänder sig till oss om man vill adoptera eller behöver hjälp att komma överens om vårdnad, boende och umgänge för barnen. Frågor om familjerätt som gäller barn och ungdomar i åldern 0-18 år handläggs av en gemensam familjerättssekreterare för Karlsborg och Tibro kommun. Karlsborgs kommun har samarbete med Skövde kommun gällande familjerådgivning.

 • Pojke och flicka

  Adoption

  Den som vill adoptera ett barn från utlandet måste ha ett medgivande från socialtjänsten.

 • Familj på rådgivning

  Familjerådgivning

  Alla kan någon gång få det svårt med sina nära relationer. Blir påfrestningarna för stora eller långvariga, skapas lätt låsta lägen. Familjerådgivningen erbjuder samtalshjälp för vuxna par, ensamstående eller familjer med relationsproblem.

 • Bebis och pappa

  Fastställa faderskap/föräldraskap

  Om föräldrarna till ett barn inte är gifta vid barnets födelse behöver föräldraskapet fastställas.

 • Familj som pappfigur delas med kniv

  Vårdnad, boende och umgänge

  Vid en separation kan ni som föräldrar behöva hjälp med att komma överens om vårdnaden, boendet och umgänget med barnen.

Kontakt familjerätten

Du är välkommen att kontakta familjerätten om du har frågor eller önskar rådgivning.

Du kan även nå oss på telefon via kommunens växel 0505-170 00.

Dina personuppgifter

I samband med att ni kontaktar oss, behöver vi också behandla dina personuppgifter. Vi behandlar dem i enlighet med dataskyddsförordningen.

Läs mer om detta på vår informationssida om GDPR