Kontaktperson

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärende kontakta under dagtid kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar/nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Dessa akuta ärenden kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Individ och familjeomsorgens ordinarie öppettider:
Reception måndag-fredag 08:00-12:00
Endast bokade besök på eftermiddagen.

Telefon via kommunens växel måndag-fredag: kl. 08:00-16:00, lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Post kan läggas i postlådan till entrédörren hos individ- och familjeomsorgen (Kungsgatan 11, Karlsborg) fram till klockan 16:00. Efter klockan 16:00 kan post lämnas vid entrédörren till kommunhuset (Storgatan 16, Karlsborg).

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

En kontaktperson är en person som regelbundet träffar ett barn eller en ungdom som är i behov av stöd i sitt vardagsliv. Det kan handla om fritidssysselsättningar, skolarbete och relationer med omvärlden.

Vem får kontaktperson?

Kontaktperson får ett barn eller ungdom som behöver stöd. Det kan finnas flera orsaker till att ett barn eller ungdom får stöd.

  • det sociala nätverket kan vara glest
  • föräldrarna behöver avlastning
  • barnet eller ungdomen behöver ytterligare vuxenkontakter
  • föräldrarna kanske har problem i form av missbruk eller psykisk instabilite

Vart vänder jag mig om jag önskar en kontaktperson?

Det är handläggaren på socialtjänsten som bedömer att stödet kan vara till hjälp för barnet och dess familj. Handläggaren gör först en utredning enligt lagen om behovet av kontaktfamilj.

Vad kostar det att få en kontakperson?

Det är kostnadsfritt för den som har behov av kontaktperson.

Var ansöker jag om en kontaktperson?

Ansökan om kontaktperson görs hos socialsekreterare på socialtjänsten.

Hur kan kontaktfamiljens uppdrag se ut?

Ditt uppdrag som kontaktperson innebär att du regelbundet träffar ett barn eller en ungdom för att vara ett stöd för denne när det gäller till exempel läxläsning eller att hitta fritidssysselsättningar. Du fungerar också som en klok samtalspartner.

Ditt uppdrag som kontaktperson innebär aldrig att du blir en ny förälder, men du blir en viktig vuxen person i barnets liv. Du samarbetar hela tiden med föräldrarna.

Det som krävs av dig personligen är att du har en stabil livssituation, starkt engagemang för dina medmänniskor, gott om tid att spendera med barnet eller ungdomen, entusiasm för ditt uppdrag, en stor portion humor samt god uthållighet.

Får du ersättning?

Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut riktlinjer för vilken ersättning som ska utbetalas.

Detta innebär att du, efter överenskommelse med socialtjänsten, får:

  • en skattepliktig ersättning i form av arvode för ditt arbete
  • ersättning för dina egna faktiska kostnader, exempelvis biobiljetter och cafébesök, denna ersättning kallas omkostnadsersättning och är till viss del skattepliktig.