Boende för vuxna (LSS)

Telefon
0505-172 79

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Individ- och familjeomsorgen
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Kommunen har en skyldighet att anvisa särskilt anpassade bostäder med personalstöd hela eller delar av dygnet beroende på den enskildes behov. I bostaden ska det finnas en bemanning som täcker de boendes hela stödbehov av både omvårdnad och fritidsaktiviteter. Personalen ska ha den kompetens som krävs för en bra verksamhet.

Karlsborgs kommun har två gruppbostäder för LSS; Boken och Strömmen.

Gruppbostad innebär ett boende där flera personer med behov av särskilt stöd bor tillsammans. Det kan vara vuxna, ungdomar eller barn som beviljats sådant boende. I bostaden ska det finnas personal som täcker de boendes hela stödbehov av både omvårdnad och fritidsaktiviteter. Personalen ska ha den kompetens som krävs för en bra verksamhet.

Hur ansöker jag?

Du ansöker hos biståndshandläggare. 

Vad kostar det att bo i gruppbostad (LSS)?

Du betalar hyra och din mat.