Kort om visionsarbetet "Karlsborg 2035"

Symbol visionsarbete "Karlsborg 2035"

Karlsborgs kommun håller på att arbeta fram en ny vision som ska ersätta den tidigare "Vision 2020". Den nya visionen ska vara vår vägvisare in i framtiden och kommer att sträcka sig till år 2035 och heter därför "Karlsborg 2035".

Under våren 2021 arbetade politiker och personal i den kommunala organisationen med att ta fram förslag på värdeord som ska fungera som utgångspunkter för det fortsatta arbetet.

Vårens diskussioner resulterade i en lång lista med värdeord och politikerna valde ut de här som nu ska stå i fokus för höstens aktiviteter och insamling:

  • Hållbarhet
  • Mångfald
  • Trygghet
  • Framtidstro
  • Delaktighet
  • Mod 
  • Glädje

För att få ett levande visionsarbete behövde alla led arbeta med den både i och utanför den kommunala organisationen. Därför involverades invånare, företag och föreningar i arbetet. Det fanns mängder med möjligheter att delta i arbetet och lämna sina tankar och idéer kring hur framtidens Karlsborgs ska vara. 

Här på våra sidor om visionsarbetet kan du ta del av information om arbetet och planeringen framåt. Under hösten 2021 har det också funnits möjlighet att dela med sig av sina egna tankar och idéer. 

Välkommen med på vår visionsresa Karlsborg 2035!