Kort om visionsarbetet "Karlsborg 2035"

Symbol visionsarbete "Karlsborg 2035"

Karlsborgs kommun har satt igång arbetet med en ny vision som ska ersätta den tidigare "Vision 2020". Den nya visionen ska vara vår vägvisare in i framtiden och kommer att sträcka sig till år 2035 och heter därför "Karlsborg 2035".

Under våren arbetade politiker och personal i den kommunala organisationen med att ta fram förslag på värdeord som ska fungera som utgångspunkter för det fortsatta arbetet.

Vårens diskussioner resulterade i en lång lista med värdeord och politikerna valde ut de här som nu ska stå i fokus för höstens aktiviteter och insamling:

  • Hållbarhet
  • Mångfald
  • Trygghet
  • Framtidstro
  • Delaktighet
  • Mod 
  • Glädje

För att visionsarbetet ska vara levande behöver alla led arbeta med den både i och utanför den kommunala organisationen. Därför involveras invånare, företag och föreningar i arbetet. Det finns mängder med möjligheter att delta i arbetet och lämna sina tankar och idéer kring hur framtidens Karlsborgs ska vara. 

Här på våra sidor om visionsarbetet kan du ta del av information om arbetet och planeringen framåt. Under hösten 2021 har det också funnits möjlighet att dela med sig av sina egna tankar och idéer. 

Välkommen med på vår visionsresa Karlsborg 2035!