Motionsspår

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
kultur.fritid@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Här hittar du information om motionsspår i Karlsborgs kommun

På skaraborgsleder.se hittar du även en karta över vandringsleder i Karlsborg.

 • Plats: Undenäs ca 200 m in på Västra Vätternleden

  Markägoförhållande: Karlsborgs kommun, Skara stift skogsägare, privata

  Skötselansvarig: Undenäsbygdens byalag

  Spårkaraktär: Lätt kuperad terräng.

  Spårlängd/markering: 2,2 km/gul

  Belysning: Ja

 • Plats: Engvallen i Forsvik

  Markägoförhållande: Karlsborgs kommun, privata

  Skötselansvarig: Forsviks IF/Karlsborgs kommun

  Spårkaraktär: Lätt kuperad terräng i skogsmiljö.

  Spårlängd/markering: 2,2 km/röd

  Belysning: Nej

 • Plats: Hammarnäset, infart från väg 49 ca 700 m

  Markägoförhållande: Hammarnäset

  Skötselansvarig: Fortifikationsverket, privata

  Spårkaraktär: Två slingor i flack skogsterräng.

  Spårlängd/markering: 2,5 km/röd. 5 km/gul

  Belysning: Nej

 • Plats: Norra Skogen

  Markägoförhållande: Karlsborgs kommun

  Skötselansvarig: Karlsborgs kommun

  Spårkaraktär: Måttligt kuperat i gallrad tallskog, delvis hårdgjort med grus.

  Spårlängd/markering: 1,3 km/blå. 2,5 km/röd. 3,5 km/gul

  Belysning: Ja

 • Plats: Heden intill sporthallen

  Markägoförhållande: Statens Fastighetsverk

  Skötselansvarig: Försvarsmakten

  Spårkaraktär: Flack och lättsprungen terräng med utsikt över Vättern

  Spårlängd/markering: 2,3 km/röd

  Belysning: Ja

 • Plats: Vanäs udde

  Markägoförhållande: Statens Fastighetsverk

  Skötselansvarig: Försvarsmakten

  Spårkaraktär: Går på flack stig genom lummig lövskog.

  Spårlängd/markering: 1 km/blå

  Belysning: Nej

 • Plats: Karlsborgs fästning

  Markägoförhållande: Statens Fastighetsverk

  Skötselansvarig: Försvarsmakten

  Spårkaraktär: Spåret, som huvudsaklingen går på grus och asfalt, är flackt och lättsprunget.

  Spårlängd/markering: 4,9 km/gul

  Belysning: Nej

 • Plats: Mölltorp. Vägstump till liten P-plats intill väg 49 mitt emot Mölltorps Ridsällskap.

  Markägoförhållande: Privat

  Skötselansvarig: Karlsborgs kommun

  Spårkaraktär: Flack terräng i gallrad tall- och granskog.

  Spårlängd/markering: 2 km/röd

  Belysning: Nej