Snöröjning och sandning

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Under vinterhalvåret har kommunens gata- och parkenhet beredskap för att sköta snöröjning och halkbekämpning på gator och trottoarer i Karlsborg.

Alla områden kan inte åtgärdas samtidigt utan vi måste välja en viss ordning.

De här områdena åtgärdar vi i första hand:

 • Gång- och cykelbanor
 • Busslinjer
 • Genomfartsgator i bostadsområden
 • Parkeringsplatser vid affärer och offentliga platser
 • Områden kring vårdinrättningar

För kommunala gator gäller snöröjningstart vid:

 • Gång- och cykelbanor: 4 cm
 • Bussgator, genomfartsgator: 5 cm
 • Skolor och vårdhem: 5 cm
 • Parkeringar vid offentliga platser: 5 cm
 • Övriga gator: 7 cm

Väderprognos och andra yttre omständigheter kan emellertid göra att vi inte kan starta snöröjningen vid de här nivåerna. 

Att tänka på för dig som fastighetsägare:

 • Ansvara för att ta bort snövall som kan bildas framför infarter till fastigheten.
 • Skotta och halkbekämpa framför sopkärl och brevlåda så att de blir åtkomliga.
 • Snö från plogvall eller tomt i övrigt får inte forslas ut i gångbana eller gata.
 • Undvik att parkera fordon på gatan när det är uppenbart att vi behöver ploga snö.
 • Gratis material för halkbekämpning av yta vid postlåda och sopkärl, finns att hämta vid kommunförrådet på Södra Varvsgatan 5.