Snöröjning, sandning och gatsopning

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Det ska vara säkert och tryggt att ta sig fram på våra gator, vägar, gång- och cykelbanor. Vid halka och snö ansvarar vi för röjning och halkbekämpning. När det våras sätter vi igång med gatsopning för att få rent från vinterns sandning.

Karlsborgs kommun ansvarar för de kommunala gatorna och vägarna.

  • Dessa gator ansvarar Trafikverket för

    De gator som inte är kommunala ansvarar Trafikverket för.

  • Snöröjning och sandning

    När snön kommer har kommunens gata- och parkenhet bråda tider för att hinna med att röja snö och sanda halkiga vägar, gång- och cykelbanor. Alla områden kan inte åtgärdas samtidigt utan vi måste välja en viss ordning.