Fortsatt samråd om vattenintag i Vättern

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

ringar på vatten

5 juli 2024

Karlsborgs kommun bjuder in till fortsatt samråd i samband med tillståndsansökan för nytt råvattenintag i Vättern.

Ansökan om tillstånd görs enligt 11 kap. miljöbalken och handlar om utförande av nytt råvattenintag medtillhörande intagsledning, i Vättern, till Karlsborgs kommuns vattenreningsverk.

Syftet med projektet är att förse kommunens vattenreningsverk med ett säkert råvatten av hög kvalitet för kommunens framtida dricksvattenförsörjning.

Karlsborgs kommun avser att lämna in tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt. Innan ansökan lämnas in ska sökanden bland annat samråda med de myndigheter, enskilda berörda samt med den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda av verksamheten.

Skriftligt samråd har tidigare genomförts med myndigheter och enskilda berörda.

Denna inbjudan till skriftligt samråd, vänder sig till den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda.

Handlingar

Du kan också beställa dem per telefon 0505-170 00.

Lämna yttrande

Samrådsyttrande lämnas på något av följande sätt:

  • med e-post till kommun@karlsborg.se, eller
  • via brev till Karlsborgs kommun, 546 82 Karlsborg

Yttrande ska vara Karlsborgs kommun tillhanda senast den 25 juli 2024. Märk försändelsen med ”Samrådsyttrande Råvattenintag”

Kontakt och information

Eventuella frågor kan ställas till:

  • VA-chef Mikael Jonsson 0505-170 00 (växel), mikael.jonsson@karlsborg.se
  • Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 0505-172 95, hakan.karlsson@karlsborg.se