Avgifter för särskilt boende

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Om du bor i särskilt boende så betalar du hyra och matkostnad. Du betalar också en avgift för din omvårdnad. Avgifterna gäller år 2024.

När du flyttar in på särskilt boende SÄBO, är avgifterna uppdelade på tre delar:

  • Hyra
  • Mat
  • Omvårdnadsavgift SÄBO

Hyra

Hyran betalas enligt hyreslagen en månad i förskott. Vi debiterar hyra efter kvadratmeter, detta innebär att hyrans storlek beror på hur stort just ditt rum är. För år 2024 efter 1 maj ligger hyrorna på SÄBO mellan 6 587 kronor/månad och 8 207 kronor/månad. De flesta rummen kostar 6 928 kronor/månad. Hyrorna höjs varje år efter förhandlingar med Hyresgästföreningen.

Vid dödsfall debiteras hyra för månaden då dödsfallet inträffar och månaden efter. Om en ny hyresgäst flyttar in i rummet under den tid dödsboet betalat hyra återbetalar avgiftshandläggaren hyra för de dagarna till dödsboet. 

Matavgift

Matavgiften är 5 460 kronor/månad. I avgiften ingår frukost, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och kvällsmat.

Omvårdnadsavgift

Omvårdnadsavgift SÄBO är 2 575 kronor/månad. 

Avgiftshandläggaren gör en kontroll av din betalningsförmåga och om den är begränsad kan det bli så att du slipper betala Omvårdnadsavgiften. Hyran och Matavgiften måste alla betala oavsett ekonomisk situation. Skulle du ha problem att betala hyran och matavgiften får du vända dig till Individ- och familjeomsorgen på Karlsborgs kommun och söka ekonomiskt bistånd.

Behov av avbetalningsplan

Vid inflyttning till Särskilt boende kan den första fakturan bli väldigt hög på grund av att hyra debiteras i förskott, det kan bli flera hyror på samma faktura. Om det blir problem att betala den fakturan så tag kontakt med ekonomiassistenten, telefon 0505-170 77 för att diskutera en avbetalningsplan.