Värdegrund

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Skärmklipp broschyr om socialförvaltningens etiska värdegrund

En värdegrund byggs upp av gemensamma värderingar om hur vi ska bemöta varandra och beskriver det förhållningssätt som personalen ska ha i sitt arbete.

Socialförvaltningen i Karlsborgs kommun arbetar utifrån en gemensam etisk värdegrund som utgår från ledorden respekt, bemötande och självbestämmande.

Grundsyn är att varje enskild människa har ett eget ansvar och en egen vilja att själv hantera sin situation samt har någon förmåga att ta detta ansvar. I möten med den enskilda människan ska vi sträva efter att utveckla ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt som skapar trygghet och tillit till såväl profession som organisation.

I Socialtjänstlagen (2001:453) finns även en bestämmelse som säger att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund. I korthet innebär detta att den äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med detta avses bland annat att äldreomsorgen bör värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Vill du ge beröm eller har du synpunkter och förslag på förbättringar på någon av våra verksamheter i Karlsborgs kommun? På vår Tyck till-sida har du möjlighet att ge dina synpunkter på kommunens verksamheter.