Påverkan, insyn och delaktighet

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Fyra personer i ett möte

Som kommuninvånare har du flera olika vägar att välja på för att påverka det som händer i kommunen. Att själv engagera sig politiskt och att rösta i samband med allmänna val är kanske det första man tänker på, men det finns även andra sätt att påverka.

 • Offentlighet och sekretess

  I Sverige har vi en grundlagsskyddad rätt för alla svenska och utländska medborgare samt pressen att ta del av allmänna handlingar, som kommer till och upprättas i kommunen. Denna rätt kallas för offentlighetsprincipen. En särskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor.

 • Ett ärendes gång

  Ett ärendes gång i Karlsborgs kommun börjar med att en handling inkommer till nämnden eller att en handling upprättas hos den egna nämnden. Vissa ärenden beslutas politiskt medan andra ärende behandlas av tjänstepersoner. Slutligen tas handlingar om hand för arkivering och evigt bevarande eller så gallras handlingarna vid en viss tidpunkt.

 • Överklaga beslut

  Det finns olika överklaganden: prövning av lagligheten i nämndens beslut som inte gäller enskild (laglighetsprövning) och överklagande av myndighetsbeslut mot enskild (förvaltningsbesvär).

 • Tumme upp och tumme ned ikon

  Lämna synpunkt

  Vill du ge beröm eller har du synpunkter och förslag på förbättringar på någon av våra verksamheter i Karlsborgs kommun? På vår Tyck till-sida har du möjlighet att ge dina synpunkter på kommunens verksamheter.

 • Allmänna val

  Allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige genomförs andra söndagen i september vart fjärde år och val till Europaparlamentet genomförs vart femte år. Vid sidan av det allmänna valet och EU-valet kan det även förekomma folkomröstningar som riksdagen, kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige beslutar om.

 • Binär kod med EU-flaggan i förgrundenMi

  Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

  Det är EU:s dataskyddsförordning, GDPR, och kompletterande svensk lagstiftning om dataskydd och personuppgiftsbehandling som reglerar hur Karlsborgs kommun får hantera personuppgifter. Lagstiftningen talar också om vad du som registrerad har för rättigheter.