Förhandsbesked

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

På landsbygden – där detaljplan oftast saknas – kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov för exempelvis ett nytt bostadshus. Då anger du endast den plats du vill bygga på och vad du vill bygga.

På så sätt behöver du inte lägga tid och pengar på ritningsunderlag och projektering innan du vet om det överhuvudtaget finns möjlighet att få ett bygglov på platsen.

Utifrån denna förenklade ansökan görs endast en utredning om platsens lämplighet. Handläggaren undersöker bland annat om åtgärden följer riktlinjerna i översiktsplanen.

Grannarna och berörda myndigheter får förslaget på remiss. Om utredningen visar att åtgärden är lämplig lämnar byggnadsnämnden ett positivt förhandsbesked. Detta är ett juridiskt bindande besked, som ger dig rätt att bygga på platsen i två år.

Observera att ett förhandsbesked inte är detsamma som ett bygglov, utan endast ett sätt att i förväg få veta om det finns förutsättningar att bygga just där. Inom två år från den dag förhandsbeskedet fått laga kraft ska en ansökan om bygglov lämnas in.  Därefter tar en sedvanlig bygglovsprövning vid.

Ansökan om förhandsbesked