Bibblix

Telefon
0505-17030

E-post
biblioteket@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 36

Öppettider
Mån-fre kl. 12.00-18.00, Lör kl. 10.00-13.00

Postadress
546 32 Karlsborg

logotyp bibblix

Bibblix är en app med böcker och lästips, för dig som vill läsa på fritiden. Det finns mer än 2000 böcker att välja bland. Den är gjord för dig som är 6 till 12 år, men det finns också många ungdomsböcker att läsa i appen. Med lånekort går det göra fem lån per vecka (sjudagarsperiod) i Bibblix. Lånetiden är 28 dagar per bok.

Bibblix

Bibblix är en e-boksapp från biblioteket för barn 6–12 år. I Bibblix finns mer än 2 400 populära svenska barnböcker att läsa i smartphones eller surfplattor.
Bibblix strävar efter att vara en angelägen och högkvalitativ app, med syfte att utveckla och inspirera till barns läsning på fritiden. Barns delaktighet genomsyrar arbetet med appen och prioriteras i all utveckling av appens design, innehåll och funktioner.

Var hittar jag Bibblix?

Appen Bibblix finns att ladda ned på App Store för iOS-enheter och på Google Play för Android-enheter.

Vad kostar appen?

Bibblix är gratis att ladda ner, och som användare betalar man aldrig för sin användning. Den anslutna kommunen eller regionen betalar en fast avgift per år för användningen.

Hur många böcker finns i Bibblix?

Biblioteket i Bibblix växer i takt med att fler förlag tillgängliggör digitala titlar. Idag finns drygt 2 400 böcker att läsa direkt i surfplattan eller smartphonen. Böckerna har valts ut av innehållsredaktionens bibliotekarier – och presenteras med texter anpassade till bokens språk och åldersnivå. Varje vecka tillkommer 5–10 titlar i Bibblix katalog.

Hur många böcker får jag låna?

Med lånekort går det göra fem lån per vecka (sjudagarsperiod) i Bibblix. Lånetiden är 28 dagar per bok.

Hur loggar jag in?

När appen är installerad skapar du ett profilnamn. Sedan loggar du in med ditt lånekortsnummer och din pin-kod. Sedan väljer du Karlsborgs kommun. Klart!

Hur gammal ska man vara för att använda Bibblix?

Man kan vara hur gammal eller ung som helst – men appen är tänkt och anpassad till barn i åldern 6–12 år. Allt som krävs är ett lånekort med PIN-kod på en ansluten kommuns bibliotek.

Får Bibblix användas i skolan?

Bibblix är en tjänst som erbjuds genom folkbiblioteken, och är tänkt att användas för att inspirera till läsning på fritiden, på barnens villkor utan prestationskrav. Tjänsten är därför inte tänkt att användas som en del i undervisningen.

Varför finns inte alla böcker i Bibblix?

Utbudet av e-böcker till barn växer hela tiden. Varje månad går Bibblix innehållsredaktion igenom alla nypublicerade titlar hos vår innehållsleverantör och nya titlar publiceras varje vecka. Ibland saknar vi möjlighet att välja in böcker för att förlagen satt ett för högt pris eller vill att deras titlar ska vara exklusiva i andra kanaler.

Varför saknas ljudböcker?

I Bibblix finns inga ljudböcker. Appens grundtanke är att hjälpa barn i låg- och mellanstadieålder att upptäcka sin läslust och utveckla sin läsförmåga.

Varför saknas böcker på andra språk?

I Bibblix finns bara böcker på svenska. Appens ambition är att hjälpa barn i låg- och mellanstadieålder att upptäcka och utveckla sin läsning, och vi har höga kvalitetsanspråk på både utbud och presentation. Inom befintliga resurser är det bara möjligt att hålla den standard vi vill genom att koncentrera dessa på svensk utgivning. Eftersom vi vill att Bibblix ska kunna användas globalt av svenska barn som är på resa eller bor utomlands skulle mångspråk också bli en komplicerad fråga om rättigheter.

Hur har ni tagit hänsyn till användare med funktionsvariationer?

Bibblix i sig, en app för touchskärm, är ett betydande steg för att öka tillgängligheten jämfört med befintliga tjänster. Ett stort fokus har lagts på att skapa design, texter och funktioner på ett målgruppsanpassat och användarvänligt sätt. Närmast till hands för att ytterligare förbättra tillgängligheten är ett arbete för att få Bibblix att fungera bättre med de inbyggda hjälpmedel
som finns i surfplattor - exempelvis skärmläsning. Vi tar gärna emot tankar och idéer på vidareutveckling i relation till funktionsvariationer.

Vilka driver Bibblix?

Bibblix är skapad av Stockholm stadsbibliotek i samarbete med Malmö stadsbibliotek och Katrineholms kommun, med stöd av Kulturrådet. Idag ägs Bibblix av föreningen Sambruk som förvaltar appen på uppdrag av de anslutna medlemskommunerna. Läs mer på https://sambruk.se/