Förskolor i Karlsborgs kommun

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Barn leker med klossar

I Karlsborgs kommun finns fem förskolor varav en bedrivs i privat regi.

I Karlsborg finns det fyra kommunala förskolor i kommunen. Myran, Kompassen och Vätterskolan ligger i Karlsborg och Kvarnbäcken finns i Mölltorp. Samtliga förskolor har närhet till natur och vatten, vilket vi tar väl tillvara på. Mycket av vår undervisning bedrivs utomhus på våra fantastiska gårdar eller genom utforskande i närmiljön. 

Varje förskola fokuserar extra på ett prioriterat mål som genomsyrar utbildningen på respektive förskola. Barns inflytande är viktigt för oss under dagarna, liksom barnens lärmiljöer, utformas mycket efter barnens intressen, behov, lust och nyfikenhet.

 • Barn som leker

  Förskolan Myran

  Förskolan Myran ligger i Södra skogen i Karlsborg.

 • Barn som leker

  Förskolan Kompassen

  Förskolan Kompassen är en nybyggd förskola i Norra skogen i Karlsborg.

 • Förskolan Vätterskolan

  Förskolan Vätterskolan

  Förskolan Vätterskolan är fantastiskt belägen med närhet till Vätterns strand och Vanäs udde dit vi gör många utflykter och lär oss om vår närmiljö.

 • Barn som leker

  Förskolan Kvarnbäcken

  Förskolan Kvarnbäcken ligger i ett naturskönt område i Mölltorp.

 • Logotyp Forsviks friskola
 • Läslyftet förskolan

  Läslyftet i förskolan

  Förskolorna i Karlsborgs kommun deltar i läslyftet via Skolverket. Läslyftet handlar om att utveckla arbetet med språkutvecklingen inom förskolan. I år har personal och barn arbetat med språkutveckling genom natur och teknik. I tittskåpen som finns nere vid kanalområdet får du ta del av förskolans arbete med läslyftet.