Serveringstillstånd, tobak och nikotinläkemedel

Telefon
0510-77 00 00 (växeln Lidköpings kommun)

E-post
tillstandsenheten@lidkoping.se

Postadress
TIS - Tillståndsenheten i samverkan
Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping

Kontakter

Tillståndsenheten i Samverkan (TiS) handlägger ärenden som rör serveringstillstånd, folköl och tobak med mera.

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget. Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan vara stadigvarande eller tillfälligt.

Hur ansöker jag?

Ansökan om serveringstillstånd görs via e-tjänst på tillståndsenhetens webbsida. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen.

Olika avgifter gäller för respektive tillstånd, se avgiftstaxan för serveringstillstånd.