Låneregler och avgifter

Telefon
0505-17030

E-post
biblioteket@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 36

Öppettider
Mån-fre kl. 12.00-18.00, Lör kl. 10.00-13.00

Postadress
546 32 Karlsborg

Kontakter

Det mesta på biblioteket är gratis! Ditt första lånekort kostar ingenting och ger dig tillgång till en hel värld av läsupplevelser och information.

Låneregler och avgifter för Karlsborgs bibliotek Bibliotek Mellansjö

 ”Biblioteket ger dig tillgång till en hel värld av läsupplevelser och information.”

Bibliotek Mellansjö

Bibliotek Mellansjö är biblioteken i Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm och Töreboda.

Låneregler

Lån

Det är gratis att låna böcker och annan media samt använda bibliotekets datorer. Det du lånar kan du lämna tillbaka på vilket som helst av våra åtta folkbibliotek.

För att låna film och tv-spel behöver du vara minst 16 år. 

Bibliotekskort           

För att låna på biblioteken behöver du ett bibliotekskort. Du måste legitimera dig för att få ett kort. Om du är under 16 år krävs vårdnadshavares underskrift på låntagaravtalet. Första bibliotekskortet är gratis. Om du tappar bort eller förstör det, kostar ett nytt kort 10 kronor.

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Om du förlorar ditt kort är det viktigt att spärra kortet. Detta gör du genom att kontakta ditt bibliotek. 

Du ansvarar för allt som lånas på ditt kort. Vårdnadshavaren ansvarar för barnets bibliotekskort och lån samt är ansvarig för eventuella kostnader som kan uppstå i samband med lån.

Det är viktigt att anmäla ändrade kontaktuppgifter till biblioteket.

Pinkod 

Till bibliotekskortet kan du välja en fyrsiffrig pinkod. Den behöver du för att: 

 • låna själv i utlåningsautomater
 • logga in och se dina lån, låna om och reservera
 • låna e-böcker
 • använda våra e-tjänster på nätet

Kontakta ditt bibliotek för att få en pinkod eller om du glömt din pinkod. Du måste kunna legitimera dig. 

Lånetid

Lånetiden är oftast fyra veckor, men det finns undantag. Det står på ditt lånekvitto hur länge du kan behålla det du lånat. Om det är kö på det du lånar blir lånetiden två veckor. Om ingen står i kö på det du lånat, kan du låna om tre gånger. 

Reservationer

All media, utom böcker med två veckors lånetid, kan du reservera och hämta på något av våra åtta folkbibliotek. Det kostar inget att reservera. Du kan reservera både utlånat material och sådant som finns inne på biblioteket. När du fått ett aviseringsmeddelande via e-post, sms eller brev är din reservation klar att hämta. 

Fjärrlån

Om det du söker inte finns hos oss kan vi hjälpa dig att göra ett fjärrlån inom Sverige. Det kostar ingenting, men det bibliotek vi beställer boken ifrån kan ibland ta ut en avgift som du får betala. 

Förvarning

Du har möjlighet att få en så kallad förvarning på sms eller e-post. Det innebär att du får ett meddelande om att lånetiden snart går ut. Denna service är ett komplement till lånekvittot. Det är alltid ditt eget ansvar att följa bibliotekets regler och lämna tillbaka lånen i tid. Detta gäller även om du av någon anledning inte fått förvarningen och dina lån blir försenade. 

Avgifter 

Förseningsavgifter 

Lämnar du dina lån försent, får du betala en övertidsavgift enligt följande: 

 • Böcker: 2 kr/dag och bok
 • Ljudböcker: 2 kr/dag och ljudbok
 • Tidskrifter: 2 kr/dag och tidskrift
 • Film och tv-spel:10 kr/dag och film eller tv-spel

Barnböcker (inklusive tidskrifter och ljudböcker för barn) ger ingen övertidsavgift.

Biblioteket skickar påminnelser till dig om du inte återlämnar dina lån. Om dina lån trots påminnelser inte återlämnas eller om något är förstört, skickas en räkning på kostnaderna för att ersätta böckerna enligt följande:

 • Vuxenbok och ljudbok: 250 kr
 • Barnbok/ljudbok för barn:150 kr
 • Tidskrifter: 50 kr
 • Film och tv-spel: 600 kr
 • Svårersättliga eller dyrbara media ersätts till marknadsvärde.

Ditt bibliotekskort spärras om du har en obetald räkning eller om dina avgifter överstiger 100 kronor. Det går bra att delbetala avgifterna. Obetalda räkningar följer kommunens regler för inkassoförfarande. 

Om du har frågor om avgifter, påminnelser och räkningar, kontakta biblioteket där du lånat dina media.

Övriga avgifter

Kopior och utskrift av ej allmänna handlingar:

Svartvit kopiering:

 • A4: 3 kr/sida
 • A3: 6 kr/sida
 • Overheadblad A4: 8 kr/blad

Färgkopiering:

 • A4: 6 kr/sida,
 • A3: 12 kr/sida
 • Overhead: 15 kr/blad

Kopiering ur referensverk: enligt grundavgift för kopiering. Kopiering, föreningar: enligt grundavgift för kopiering med 50% rabatt.

Plastkassar: 2 kr.

Försäljning av utgallrade medier: 5 kr/bok, 20 kr/kasse. Tidskrifter 40 kr/årgång; försäljning av årsböcker behandlas i särskild ordning.

Moms ingår enligt gällande regler.

Välkommen till biblioteket och kom ihåg att ta med ditt lånekort varje gång du besöker ditt bibliotek!

Information om personuppgifter 

När du signerar ditt låntagaravtal samtycker du till att dina låntagaruppgifter hamnar i bibliotekens gemensamma och kommunövergripande databas. Där registreras även dina lån. Dessa uppgifter är hemliga, vilket innebär att ingen annan kan få reda på vad du lånat. Så snart lånet är återlämnat, och eventuella skulder är betalda, raderas uppgiften i databasen.

Du har alltid möjlighet att få veta vad som finns registrerat på ditt bibliotekskort om du uppvisar legitimation.