Trygghet och säkerhet

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Karlsborgs kommun arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor och krishantering på flera olika sätt. Syftet med det arbetet är att på bästa möjliga sätt skapa en trygg och säker tillvaro för alla som vistas i kommunen.

Karlsborgs kommun har det övergripande ansvaret för hanteringen av större kriser och allvarliga händelser, som inträffar i kommunen. Det innebär att kommunen måste förbereda sig på att både kunna hantera konsekvenserna av en större olycka som drabbar en begränsad grupp människor och en extraordinär händelse som påverkar samhällsservicen och många människors vardag. I ansvaret ligger också att i största möjligaste mån förebygga riskerna genom att åtgärda fel och brister.

Du som kan, har ett eget ansvar att förebygga och hantera olyckor hemma och i din fritidsmiljö. Du bör också vara förberedd på att kunna klara dig själv en tid vid större samhällsstörningar och kriser. 

Här kan du läsa mer om trygghets-, säkerhets- och krisberedskapsarbete i vår kommun.

 • Akut hjälp

  Om du eller någon person i din omgivning blir akut sjuk, skadas eller hamnar i en nödsituation ska du alltid ringa 112. När du gör det kan personal från sjukvården, räddningstjänsten eller polisen kallas till platsen så fort som möjligt.

 • Krisberedskap och civilt försvar

  Arbetet med krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för dessa uppgifter delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag.

 • Förebygga olyckor och brott

  Karlsborgs kommun försöker på olika sätt minska risken för att det ska inträffa olyckor i kommunen. Du kan också bidra aktivt till detta genom att informera kommunen om olycksfällor och vara noga med säkerheten i ditt hem.

 • Försäkringar

  Här hittar du information om kommunens försäkringar ur vilka du kan söka ekonomisk ersättning.

 • Skakar hand - ikon

  Polisens och kommunens medborgarlöfte

  Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polisen och kommunen. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område.

 • Hjärtstartare

  På olika ställen i kommunen finns hjärtstartare. De finns till hands om olyckan skulle hålla sig framme. Med relativt enkla medel kan du som är först på plats göra en viktig insats.

 • Smittspridning, epidemier och pandemiutbrott

  Här hittar du information om smittspridning i samhället och hur Karlsborgs kommun påverkas och hanterar sådana situationer.

 • Energiförsörjning och elbortfall

  Här får du information om energisparande, elbortfall och din egen beredskap om det inträffar.

 • Information om Natomedlemskap

  Att Sverige är medlemmar i försvarsalliansen Nato bidrar till säkerhet och stabilitet i Sveriges närområde och i Europa.