Detaljplaner

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Här hittar du information om pågående och färdiga detaljplaner. Under rubriken "Om detaljplaner" kan du också läsa allmän information om regler, villkor och annat som är viktigt att känna till kring detaljplaner och bygglov.

  • Om detaljplaner

    Detaljplaner anger vad marken får användas till, hur stor del av ett markområde som får bebyggas, hur höga husen får vara och hur nära gator och vägar de får ligga med mera. Det är bra att ta reda på vad detaljplanen tillåter innan du köper en tomt eller ett hus.

  • Pågående planarbeten

    Här kan du läsa mer om aktuella planärenden i Karlsborgs kommun samt i vilket skede de är i.

  • Detaljplaner som vunnit laga kraft

    Här kan du se vilka detaljplaner som vunnit laga kraft under det senaste året. Vill du ta del av tidigare detaljplaner mailar du fastighetsbeteckningen till bygg@karlsborg.se eller skickar brev till Plan- och byggenheten, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg.