Detaljplaner

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Kartvy över ett område i Karlsborg

Här hittar du information om pågående och färdiga detaljplaner.

Under rubriken "Om detaljplaner" kan du också läsa allmän information om regler, villkor och annat som är viktigt att känna till kring detaljplaner och bygglov.

  • Om detaljplaner

    Detaljplaner anger vad marken får användas till, hur stor del av ett markområde som får bebyggas, hur höga husen får vara och hur nära gator och vägar de får ligga med mera. Det är bra att ta reda på vad detaljplanen tillåter innan du köper en tomt eller ett hus.

  • Pågående planarbeten

    Här kan du läsa mer om aktuella planärenden i Karlsborgs kommun samt i vilket skede de är i.

  • Färdiga detaljplaner

    Här kan du se vilka detaljplaner som vunnit laga kraft och därmed är akutella. Listan som visas är detaljplaner som vunnit laga kraft från och med oktober år 2012. Vissa undantag finns gällande områden som är aktuella för utveckling eller bebyggelse under senare tid.