Frånvaro och ledighet

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Barn förkyld

Frånvaro och ledighet ska alltid anmälas till skolan.

Anmäl frånvaro

Om barnen på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan komma till skolan, ska vårdnadshavare snarast anmäla detta till skolan. Anmäl frånvaron i Vklass eller ring till lärarrummet på 0505-173 90. Om eleven går på fritidshem måste frånvaro även anmälas till respektive fritidsavdelning! Om ditt barn har specialkost måste du även meddela frånvaron till Mölltorpskolans kök på telefonnummer 0505-173 88.
 

Ledighet från skolarbetet

Skolan är en arbetsplats, där varje arbetsmoment är viktigt. Om skolan ska kunna uppnå sina uppställda mål, får inte undervisningstiden beskäras i onödan. Stor frånvaro kan leda till brister i utbildningen och det kan vara svårt att kompensera bortfallet av undervisningstid.  
 
Endast giltig frånvaro, exempelvis på grund av sjukdom, kan skolan kompensera genom stödundervisning. Föräldrarna åläggs ett stort ansvar för att hjälpa eleven att ”ta igen” de moment som eleven missar på grund av ledighet.

Ansökan om ledighet för en elev görs i Vklass. Ledighetsansökan ska lämnas in senast 2 veckor innan önskad ledighet.