Förskolan Myran

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Förskolan Myran ligger i Södra skogen i Karlsborg.

Förskolan Myran består av fyra avdelningar: Stacken, Stubben, Flugan och Ekorren. Förskolan har nyligen renoverats. Avdelningarna består av flera rum i olika storlekar där det finns plats för lek och skapande aktiviteter. Det finns också rum för avskild lek, avslappning och vila. Avdelning Ekorren ligger i ett fristående hus avskilt från övriga avdelningar. Avdelningen är nyligen uppstartad.

Vi har våra matplatser uppdelade i de olika rummen för att kunna göra måltiderna lugna och positiva då vi samtalar och lär oss mycket. På Stacken, Stubben och Flugan finns ett tillagningskök med en kock som tillagar samtliga måltider. I husets mitt finns en gemensam ”lekhall”, där barn från alla avdelningar kan träffas för lek och aktivitet. Leken ser vi som en stor möjlighet för lärande, samarbete och språkutveckling.

Att jobba för god hälsa är viktigt för oss på Myran, därför väljer vi att förlägga stor del av vår verksamhet utomhus och att prioritera fysiska aktiviteter. På vår utegård finns klätterställningar, gungor och sandlådor samt kullar och skogsparti som inbjuder till lek, rörelse och lärande. Vi har möjlighet att gå till närliggande skog och strand och upptäcka vår natur. Vi lägger stor vikt vid naturkunskap och vill bidra till att göra barnen miljömedvetna, för oss är vår värdegrund där kamratskap och hur vi är mot varandra har stort fokus.

Mål, vision och värdegrund

Prioriterat mål under läsåret 2023 - 2024:
”Att utveckla barnens intresse för att kommunicera med ord, tecken, skrift och bilder.” 

Vår vision:
”Erbjuda en trygg och utforskande förskola där vår värdegrund genomsyrar utbildningen och skapar förutsättningar för ett nyfiket lärande.”

Vår värdegrund:
”Till vår förskola ska alla kunna komma utan att känna rädsla för någon form av kränkande behandling och att vi ser olikheter som en tillgång.”