Offentlighet och sekretess

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset stängt för besök. Behöver du komma i kontakt med någon tjänsteperson i kommunhuset rekommenderas du att mejla eller ringa. Information om hur du enklast kommer i kontakt med oss hittar du på vår kontaktsida och den når du via länk högst upp på sidan.


Kommunhusets ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

I Sverige har vi en grundlagsskyddad rätt för alla svenska och utländska medborgare samt pressen att ta del av allmänna handlingar, som kommer till och skickas från kommunen. Denna rätt kallas för offentlighetsprincipen.

Syftet med offentlighetsprincipen är att ge allmänheten insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän arbetar. På det sättet ges du en möjlighet att påverka kommunens verksamhet.

Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga

Huvudregeln är att det mesta som kommer in och skickas från kommunen är offentligt och att du har rätt att ta del av detta. Denna rätt begränsas dock på två sätt. För det första har du bara rätt att ta del av handlingar som betecknas som allmänna handlingar. För det andra har kommunen i vissa fall möjlighet att sekretessbelägga handlingar.

Syftet med sekretess kan till exempel vara att skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Inom socialtjänsten och skolan finns en strängare sekretess, som innebär att det mesta som rör socialtjänstens klienter och skolans elever är sekretessbelagt.

Tystnadsplikt

Kommunens personal omfattas av tystnadsplikt. Det innebär att personalen inte får tala om för någon vad de har fått reda på i samband med arbetet om det omfattas av sekretess. Tystnadsplikten innebär att det är förbjudet enligt lag att muntligt, skriftligt eller på annat sätt föra vidare sekretessbelagda uppgifter om enskilda till obehöriga.

Ta del av allmänna handlingar

Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den förvaltning, som förvarar handlingen. Vet du inte vilken förvaltning som förvarar handlingen kan du vända dig till kommunledningskontoret, så hjälper vi dig vidare.

Du har rätt att ta del av handlingen på platsen där den förvaras och du har även rätt att mot en avgift få en kopia av handlingen. Kommunen är inte skyldig att skicka handlingar med e-post.

Krav på snabb handläggning

En begäran att få ta del av en allmän handling ska prövas skyndsamt. Du behöver inte tala om vem du är eller vad handlingen ska användas till för att få ta del av den, så länge som handlingen inte faller under någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen.

Om du nekas att få ta del av en handling har du rätt att få saken prövad av en domstol. Du ska då få information av kommunens personal om hur du går tillväga för att göra detta.