Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
kultur.fritid@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med att stödja och samordna kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen. Förvaltningen har också uppdraget att samarbete inom verksamhetsområdet med andra kommuner och organisationer med målet att skapa ett gott liv för kommuninvånarna och på så sätt göra Karlsborg till en attraktiv kommun.

Förvaltningens huvudsakliga uppdrag:

 • Biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen 
 • Huvudman för kulturskolan 
 • Erbjuda programverksamhet för alla åldrar 
 • Vara sammankallande i skolkulturgruppen 
 • Konstnärlig utsmyckning i kommunens fastigheter 
 • Rådgivande när det gäller offentlig miljö
 • Tillgängliggöra kulturarvet i samarbete med lokala aktörer
 • Se till att viktiga kulturmiljöer och byggnader tas tillvara enligt gällande rekommendationer
 • Fördela och hyra ut kommunens lokaler och anläggningar till idrottsföreningar och allmänheten
 • Upplåta lokaler för skolans gymnastik- och idrottsundervisning samt bedriva simundervisning och erbjuda allmänt bad
 • Stöd och samarbete med föreningslivet och studieförbunden, vilket även inbegriper att administrera ekonomiska bidrag enligt gällande regler samt upprätthålla ett föreningsregister och en bokningsfunktion på kommunens webbplats
 • Administrera lotterier enligt lotterilagen

Korta fakta

Ansvarig nämnd: kultur- och fritidsnämnden

Enheter och verksamheter på förvaltningen

 • Administration
 • Bibliotek
 • Molidens sim- och idrottsanläggning
 • Fritidsgården Kabyssen
 • Kulturverksamhet
 • Natur- och friluftsfrågor
 • Föreningssamordning