Lex Sarah och Lex Maria

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Lex Sarah och lex Maria gör oss ännu bättre. De är viktiga verktyg i socialförvaltningens kvalitetsarbete. Målsättningen är att alla brister ska synliggöras och åtgärdas.

Lex Sarah

Bestämmelserna om lex Sarah finns i socialtjänstlagen (SOL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lex Sarah innebär att alla medarbetare inom socialförvaltningen är skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden i verksamheten.

Fokus i arbetet ska inriktas på vad som blivit fel, varför det hände och vad man kan göra för att förhindra att det händer igen. Klientens behov och intressen är alltid utgångspunkten.

Lex Maria

Patientsäkerhetslagen innehåller bland annat bestämmelser om hälso- och sjukvårdens skyldighet att rapportera och anmäla allvarlig skada eller sjukdom som en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av i samband med hälso- och sjukvård.

Syftet med lex Maria är att få en objektiv utredning av anledningen till en inträffad allvarlig skada eller uppkommen risk för skada, för att på olika sätt kunna förebygga att liknade händelser inträffar igen.

Lex Sarah och lex Maria tillämpas på vår verksamhet

De olika bestämmelserna finns i olika lagar och kan därför tillämpas på olika sätt i vår verksamhet.

Lex Sarah rör omsorg och sociala delar av omsorgen och nämns i Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lex Maria rör hälso- och sjukvård via Patientsäkerhetslagen.

Exempelvis kan ett dåligt bemötande från medarbetare inom omvårdnad reslutera i en Lex Sarahanmälan medan felmedicinering kan leda till en Lex Mariaanmälan.