Demenssamordnare

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Vi arbetar för att underlätta situationen för personer med demenssjukdom och deras närstående.

Vi samarbetar med primärvården och får, om den enskilde önskar kännedom om den som har en demensdiagnos. Kommunens demenssamordnare tar kontakt för råd, vägledning och stöd.

Personen med demenssjukdom har mycket varierande behov av insatser beroende på familjesituation och var i sjukdomen man befinner sig. Vi arbetar personcentrerat och har ett multiprofessionelt teambaserat arbete.

Efter kontakt med medborgarlots/anhörigsamordnare finns möjlighet att få tillfällig avlösning i hemmet för den som är anhörigvårdare.
Vi arbetar även med handledning och utbildning för personal som träffar personer med demenssjukdom i sitt arbete.

Om du har frågor som rör vård och omsorg kring demenssjukdom eller om du vill ha vägledning och råd  kan du kontakta kommunens demenssamordnare.

Demenssamordnare: 0505170 10