Tidsbegränsade och periodiska bygglov

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Utöver ett permanent bygglov finns det möjlighet att söka tidsbegränsat eller periodiskt bygglov. Nedan förklarar vi skillnaderna samt vad det är som gäller för de olika typerna.