Specialskola

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Jämlikhet

Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. Det är Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som driver specialskolor för elever som behöver ett alternativ till grundskolan. I Karlsborgs kommun finns ingen specialskola.

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

• som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,

• med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,

• med grav språkstörning,

• med medfödd dövblindhet och

• som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund. 

Mer information om specialskolor finns på www.spsm.se/skolalternativ