Skattesats

Besöksadress
Storgatan 16, Karlsborg

Organisationsnummer:
212000-1629

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Ekonomienheten
546 82 Karlsborg

Din skattesats är summan av din skatt till kommun och region samt begravningsavgift. För dig som är medlem i Svenska kyrkan räknas också den avgiften in.

Du som bor i Karlsborgs kommun har du någon av följande skattesats:

  • 33,06 kr per tjänad hundralapp om du inte är medlem i Svenska kyrkan.
  • 34,13 kr per tjänad hundralapp om du är medlem i Svenska kyrkan.

Så här är skatten uppdelad:

  • Kommunalskatt: 21,32
  • Landstingsskatt: 11,48
  • Begravningsavgift: 0,26
  • Summa exklusive kyrkoavgift: 33,06
  • Kyrkoavgift (för medlemmar i Svenska kyrkan): 1,32
  • Summa inklusive kyrkoavgift: 34,13