Karlsborgs biblioteks styrdokument

Telefon
0505-17169

Besöksadress
Svanhultsvägen 9

Öppettider
Biblioteket bemannas av personal från Karlsborgs bibliotek:
Måndag 13.00-16.00
Onsdag 10.00-13.00
Torsdag 16.00-19.00

Biblioteket bemannas av volontärer:
Måndag 16.00-19.00
Torsdag 13.00-16.00

Postadress
546 94 Undenäs

Bibliotekets verksamhet styrs av olika styrdokument. Många gånger är det politiker som har bestämt att vi måste följa dessa dokument - t ex bibliotekslagen. Här kan du se vilka dokument som styr vår verksamhet.

Karlsborgs biblioteksplan

En ny biblioteksplan är antagen av Kommunfullmäktige. Biblioteksplanen gäller från 1 maj 2024 till och med 31 december 2027.