Karlsborgs biblioteks styrdokument

Telefon
0505-17169

Besöksadress
Svanhultsvägen 9

Postadress
546 94 Undenäs

Dokument i en arkivkartong

Bibliotekets verksamhet styrs av olika styrdokument. Många gånger är det politiker som har bestämt att vi måste följa dessa dokument - t ex bibliotekslagen. Här kan du se vilka dokument som styr vår verksamhet.

Karlsborgs biblioteksplan

Vår gamla biblioteksplan gick ut förra året och har förlängts av våra politiker att gälla fram tills arbetet med den nya biblioteksplanen är färdigt. Den nya biblioteksplanen planeras börja gälla från 1 juli, 2018 om erforderliga beslut tas.