Rådet för funktionshinderfrågor

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för intresseorganisationerna och kommunstyrelsen.

Vilka är med i rådet?

Varje lokalförening av en riksorganisation för människor med funktionsnedsättning som har verksamhet inom kommunen kan ha en ledamot i rådet för funktionshinderfrågor. 

Två politiker från kommunen är ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor. Kommunstyrelsen utser dessa ledamöter. 

Ordförande är en politiker och vice ordförande är en av ledamöterna från intresseorganisationerna. 

Sekreterare är en tjänsteman från den kommunala organisationen. 

Rådet har en beredningsgrupp som består av ordförande samt två ledamöter från lokalföreningarna och sekreteraren.

Beredningsgruppen har sammanträde tio dagar innan rådets ordinarie sammanträden.

Uppdrag

Kommunens företrädare informerar i rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör människor med funktionsnedsättning. Rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendens handläggning i kommunstyrelsen.