Rådet för funktionshinderfrågor

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för intresseorganisationerna och kommunstyrelsen.

Rådets arbete tar sin utgångspunkt i av Riksdagen beslutade ramar, i diskrimineringslagen, FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, kommunens strategiska plan för funktionshinderfrågor samt i kommunens program för funktionshinderfrågor. 

Rådet har en möjlighet att till kommunens verksamheter initiera frågor som rör personer med funktionsnedsättning samt vara ett remissorgan i frågor som rör rådets verksamhet. 

Kommunens företrädare bör, om möjligt, informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation. Därmed kan synpunkter inhämtas i ett tidigt skede som kan påverka ärendets handläggning. Därigenom ges personer med funktionsnedsättning en större delaktighet i samhällets insatser. 

Representanterna i rådet har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar för att möjliggöra en bättre livskvalitet. 

Två politiker från kommunen är ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor. Övriga ledamöter är representanter från intresseorganisationerna. 

Uppdrag

Kommunens företrädare informerar i rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör människor med funktionsnedsättning. Rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendens handläggning i kommunstyrelsen.