Demens och minnessvikt

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Gammal man som äter

Personer med demenssjukdom har oftast svårt att klara sin tillvaro utan stöd från omgivningen. Det finns olika typer av demenssjukdom. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallade kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden.

Om du är anhörig till en person med demenssjukdom kan du få olika typer av stöd med utgång från dina behov och din livssituation. Man kan till exempel ha behov av att träffa andra i samma situation, få information och kunskap, enskilda medmänskliga samtal eller annan form av stöd som du behöver. Målsättningen är att kunna erbjuda ett så individuellt och flexibelt stöd som möjligt.

För mer information, välkommen att ta kontakt med kommunens demenssamordnare eller kommunens anhörigstöd.

 • Avdelningar särskilt boende

  På enheten finns totalt 45 st lägenheter fördelade på tre stycken avdelningar med gemensamt dagrum och gemensamt kök.

 • Särskilt boende för personer med demenssjukdom

  För den som har demensdiagons finns boende på Haganäset med demensinriktning.

 • Korttidsboende

  Till korttidsavdelningen på Haganäset kommer patienter med olika vårdbehov såsom behov av rehabilitering efter vård på sjukhus, medicinsk inställning, växlelvård eller annan avlastning.

 • Demenssamordnare

  Vi arbetar för att underlätta situationen för personer med demenssjukdom och deras närstående.